Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Afdeling Mijdrecht

Wat doet de KNV EHBO?

Cursussen
Als vereniging dragen we zorg bij het opleiden van nieuwe mensen in de eerste hulp verlening. Deze mensen weten na de opleiding wat zij moeten doen bij een ongeval of plotselinge ziekte. Ook worden zij bij evenementen begeleid door een ervaren EHBO-er. Daarnaast wordt hun kennis en vaardigheden elk jaar verder uitgebreid door het volgen van herhalingslessen. Het diploma dat zij hebben is namelijk maar 2 jaar geldig en aan de hand van het laten zien van de vaardigheden kan het diploma worden verlengt. Naast de cursussen eerste hulp worden er ook cursussen op maat gegeven, reanimatie en AED bedieners cursussen.

Evenementen
Als vereniging leveren we bij evenementen EHBO-ondersteuning, alle leden wordt gevraagd hieraan mee te werken. Bij evenementen staat men altijd met minimaal twee personen, waarvan minimaal één ruime ervaring heeft .
Er wordt gezorgd voor voldoende voorzieningen: verbandmaterialen, AED, jassen, portofoons (indien nodig) etc.
Enkele evenementen waar wij aanwezig zijn:
- Zilveren turfloop
- Bouwdorp Mijdrecht - Huttenbouw
- Avond vierdaagse
- ANBO
- Kerstmarkt De Hoef
- Kerk concerten - Sport tournooien
- Bedrijfsfeesten
- Rotary evenementen
- Kom in de Kas
- Sportverenigingen

Oefeningen
Tijdens oefeningen wordt soms gewerkt met een Lotus (Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding Slachtoffers), die op zeer realistische wijze een slachtoffer kunnen uitbeelden. De Lotus kan heftige emotionele reacties uitbeelden, houd hier rekening mee met uw gedrag. Hierdoor krijgen de cursisten een goed beeld van hoe het er in de praktijk aan toe kan gaan.

Materialen
De vereniging bezit over de volgende materialen die nodig zijn voor het opleiden en competent houden van de eerste hulp verleners.
- reanimatie poppen
- oefen AED
- torso en skelet
- vele verbandmiddelen om te oefenen.
De materialen hebben hun onderhoud nodig om er ook veilig mee te werken en dat kost geld. Ook hebben we nieuwe poppen nodig die aan de laatste reanimatie technieken zijn aangepast.

Voor de evenementen beschikt de vereniging over een 15 tal koffers en tassen die goed gevuld zijn met steriel en nieuw materiaal. Ook de tassen en koffers zijn aan vervanging toe.De
Koninklijke
EHBO

Vergoeding zorgverzekeraar

Het meest recente overzicht van vergoedingen voor EHBO cursussen van alle zorgverzekeraars. 

BIJDRAGE>>