Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Afdeling Mijdrecht

Bestuur:

Voorzitter
Vacature
infoehbomijdrecht@gmail.com
000-000000

Secretaris en vertrouwenspersoon
Nicolette van Dort
infoehbomijdrecht@gmail.com
06-23271754

Penningmeester
Henk Doornbos
infoehbomijdrecht@gmail.com
0297-267919



Activiteitenleider en Arbo-verantwoordelijke
vacant

Materiaalmeester
Paul Baars
paulengerda@ziggo.nl
0297-287722


Secretariaat:

Koningsspil 47
3642 ZN MIJDRECHT
bankrek: NL09 RABO 0135 2073 20


Onze vereniging is aangesloten bij de

Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken

Postbus 666
3700 BR ZEIST
030-6969991(2)



De
Koninklijke
EHBO

Vergoeding zorgverzekeraar

Het meest recente overzicht van vergoedingen voor EHBO cursussen van alle zorgverzekeraars. 

BIJDRAGE>>