Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Afdeling Mijdrecht

Vrienden en ANBI

Veel mensen hebben ooit hun diploma gehaald, waren vrijwilliger. Soms komt de klad erin of zijn er gewoon andere prioriteiten. Wie met plezier heeft meegedaan denkt met veel genoegen aan die tijd terug.
Blijf betrokken als Vriend van de Eerste Hulp. Vrienden steunen ons met een eenmalige of jaarlijkse gift. Voor een ongesubsidieerde organisatie zoals de onze, is dat èn de vriendschap heel veel waard.


Wij zijn een ANBI !

De Belastingdienst erkent ons als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift mag bij uw belastingaangifte als aftrekpost worden opgevoerd. Onze status is te controleren. Ga naar www.belastingdienst.nl en kunt u ons vinden in het ANBI register.De
Koninklijke
EHBO

Vergoeding zorgverzekeraar

Het meest recente overzicht van vergoedingen voor EHBO cursussen van alle zorgverzekeraars.

BIJDRAGE >>